Preventivně výchovná činnost (PVČ) je zaměřená na výchovu dětí a vzdělávání obyvatelstva v rámci požární ochrany a ochrany člověka při vzniku mimořádné události (MU).

Cílem PVČ je předat dětem a obyvatelstvu důležité informace z oblasti požární prevence, aby byli schopni chránit sebe a své blízké před vznikem MU a následně i při vzniklé MU, a tím snížit počet obětí na životech a ztráty na majetku.

Zásady požární ochrany
Zásady ochrany obyvatelstva