Ve spolupráci s odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nabízíme právnických, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám poradenství na úseku požární ochrany. Toto poradenství je pro občany obcí Jankov a Holašovice poskytováno bezplatně.

Odborně způsobilé osoby se lze dotazovat na všechny otázky týkající se práv a povinností jak podnikajících osob, tak i osob soukromých (fyzických osob), na úseku požární ochrany, např. povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany, povinnost čištění komínů apod.

Obyvatelé budou moci vznášet dotazy týkající se požární prevence, a to buď písemnou formou odevzdáním dotazu k kanceláři Obecního úřadu Jankov nebo zaslat elektronicky na e-mail info@sdhjankov.cz. Kromě textu vlastního dotazu, je nutné, aby dotaz obsahoval také kontaktní spojení na tazatele (e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). Po doručení dotazu kontaktuje odborně způsobilá osoba tazatele a sdělí mu odpověď na jeho dotaz.

Odborně způsobilá osoba je dle ustanovení zákona o požární ochraně dále oprávněna: