SDH Jankov pořádá pravidelně několikrát v průběhu roku různé společenské a kulturní akce. Z těchto akcí lze například jmenovat tradiční hasičský bál, posvícenskou zábavu nebo dětský den.

Hasičský bál
Dětský den
Stavění májky
Příprava a rozsvicení vánočního stromu